بیمارستان بهمن

سال ۱٣٩٠

متخصص قلب مقیم در بیمارستان بهمن تهران در سال ۱٣٩۱ و ۱٣٩٠

بیمارستان نیکان

سال ۱٣٩۱

متخصص قلب مقیم در بیمارستان نیکان تهران در سال ۱٣٩۱ و ۱٣٩٠

بیمارستان شرکت نفت

سال ۱٣٩۱-۱٣٩٢

کار به عنوان متخصص قلب در بیمارستان شرکت نفت در سال ۱٣٩۱ و ۱٣٩٢

بیمارستان گنجویان

سال ۱٣٩٢ تا ۱٣٩۴

گذراندن دوره طرح به عنوان متخصص قلب در بیمارستان گنجویان دزفول۱٣٩٢-۱٣٩۴

بیمارستان شهید رجایی

سال ۱٣٩۵ تا ۱٣٩۶

کار به عنوان فلوشیپ فوق تخصصی با لون انژیو پلاستی در بیمارستان قلب شهید رجایی سال ۱٣٩۵و۱٣٩۶

فلوشیپ فوق تخصصی

سال ۱٣٩۶ تاکنون

شروع کار به عنوان فلوشیپ فوق تخصصی با لون انژیو پلاستی در بیمارستان نیکان وجماران و مسیح دانشوری از سال ۱٣٩۶

اطلاعات تماس

  • تهران، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمانی غربی، ساختمان پزشکان حکیم، طبقه 4، واحد 26

  • [email protected]

  • (+98) 21 2239 29 14

  • (+98) 921 736 62 39

ارسال پیام

شما می توانید از طریق فرم زیر بصورت مستقیم با من در ارتباط باشید!