تغذیه و سلامت قلب

انتخاب غذا و عادات غذایی شما می تواند تاثیر مثبتی بر عوامل خطر که می توانند کنترل شوند داشته باشد. این عوامل خطر عبارتند از: فشارخون باال، لیپید خون باال )چربی(، چاقی و دیابت.هرگزبرای ایجاد تغییرات هوشمند و مثبت دیر نیست.خوردن بر پایه ی سالمتیدستورالعمل ها را در چند صفحه بعد برای غذا خوردن سالم دنبال کنید و غذا را از نمودار انتخاب های غذای سالمت قلب انتخاب کنید. برایقرار دادن انواع غذاها در رژیم غذایی، سعی کنید 08 ٪مواقع، مواد غذایی را از ستون »انتخاب«، و 08 %از مواقع غذاها را از ستون »گاهی« و»به ندرت« ، انتخاب کنید.در حالی که شما در بیمارستان هستید، یک متخصص بالینی کالسهای تغذیه ای را در طبقه ی شما آموزش می دهد و هر رژیم خاصی کهدکتر توصیه می کند را به شما توضیح می دهد. اگر مشاوره خصوصی را با متخصص تغذیه می خواهید،می توانید ازهرعضو تیم مراقبتبهداشتی خود کمک بگیرید.

برای دانلود فایل پی دی اف مقاله کلیک کنید!

اطلاعات تماس

  • تهران، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمانی غربی، ساختمان پزشکان حکیم، طبقه 4، واحد 26

  • info@drnourizadeh.com

  • (+98) 21 2239 29 14

  • (+98) 921 736 62 39

ارسال پیام

شما می توانید از طریق فرم زیر بصورت مستقیم با من در ارتباط باشید!